Đã bao giờ bạn nghe nói đến 2 chữ “năm nhuận” và tự hỏi đó là gì chưa? Vậy hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để biết rõ năm nhuận là gì, có bao nhiêu ngày trong một năm và cách tính chính xác nhất nhé!

I. Năm nhuận là gì và có bao nhiêu ngày

Bình thường, một năm có 12 tháng và 365 ngày. Nhưng một năm mà có hơn 365 ngày (Dương lịch) và có hơn 12 tháng (Âm lịch) thì đó là năm nhuận.

Năm Nhuận Là Gì

1. Năm nhuận theo Dương lịch

Lịch Dương được tính theo thời gian Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời, số thời gian này hết 365 ngày cộng 6 giờ. Như vậy, sau 4 năm số thời gian dư đó được cộng bằng 1 ngày, năm được cộng thời gian là năm thứ 4 cũng được gọi là năm nhuận. Có nghĩa một năm nhuận có nhiều hơn 1 ngày so với năm k nhuận, có 366 ngày. Ngày đó cộng vào cuối tháng 2, đó chính là ngày 29 tháng 2.

2. Năm nhuận theo Âm lịch

Lịch Âm thì được tính theo chu kì quay của Mặt Trăng, do 1 vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong khoảng 29,53 ngày nên 1 năm âm lịch sẽ có 354 ngày. Nên cứ 3 năm Âm lịch ngắn hơn năm Dương lịch đến 33 ngày (hơn 1 tháng). Nhằm giúp cân bằng thời gian giữa năm Âm lịch và năm Dương lịch thì cứ 3 năm Âm lịch phải thêm vào một tháng âm để năm Âm lịch và Dương lịch không bị lệch nhau quá nhiều. Vậy nên, một năm nhuận Âm lịch thì sẽ có 13 tháng.

Thế nhưng, năm Dương thì vẫn nhanh hơn năm Âm. Việc này được khắc phục bằng cách là cứ 19 năm thì sẽ có thêm một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận. Trong 19 năm Dương sẽ có 228 tháng Dương lịch, tương ứng 235 tháng Âm lịch, dư 7 tháng so với năm Dương lịch, được gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước sẽ được quy ước vào những năm thứ 3, 6, 9 hay 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

II. Cách tính năm nhuận

1. Tính năm nhuận theo Dương lịch

Để tính năm nhuận Dương, ta lấy số năm đó đem chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 không có dư thì năm Dương lịch đó là năm nhuận. 

Ví dụ: 

  • Năm 2016 và 2020 chia hết cho 4 thì năm 2016, 2020 là năm nhuận.
  • Còn 2021 không phải là năm nhuận Dương lịch vì chia cho 4 dư 1.

Với các năm tròn thế kỷ (có 2 số 00 ở cuối) thì lấy năm đó chia cho 400. Nếu mà chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận.

Ví dụ:

  • 1200 1600 là năm nhuận vì chia hết cho 400
  • Những năm như 1400, 1500, 1800 không phải là năm nhuận vì năm đó không chia hết cho 400.

2. Tính năm nhuận theo Âm lịch

Để tính năm nhuận theo Âm lịch thì lấy số năm chia cho 19, chia hết cho 19 hay số dư là một trong những số là 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận.

Ví dụ: 

  • 2020 nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6. 
  • 2021 không nhuận theo Âm lịch vì 2021 chia cho 19 dư 7.
  • 2022 kg nhuận theo Âm lịch vì 2022 chia cho 19 dư 8.
  • 2023 nhuận theo Âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 9. 

Trên đây là bài viết giải thích chi tiết năm nhuận là gì, có bao nhiêu ngày trong một năm và cách tính năm nhuận chính xác nhất. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè cùng biết nhé!